Współczesna matura w porównaniu do starego egzaminu

Home / Współczesna matura w porównaniu do starego egzaminu - 3 maja 2022 , by admin
Obecnie matura wygląda o wiele inaczej niż jeszcze jakiś czas temu. Uległ zmianie zakres tematów, które do tego testu powinno się opanować, jak również system nauczania do egzaminu maturalnego. Wynika to między innymi z reformy edukacji, która wprowadziła szkoły gimnazjalne, a przy tym skróciła czas nauki w szkołach ponadgimnazjalnych do trzech lat.

Z tego powodu przygotowania do egzaminu maturalnego muszą zamknąć się w krótszym czasie. Wiele osób jest zdania, że poprzedni system był bardziej korzystny, a matura (informatyka matura) starego typu była egzaminem na dużo wyższym poziomie. Nie jest to stuprocentowo prawdą. Współczesny egzamin kładzie bowiem nacisk na skontrolowanie innego rodzaju zdolności niż stara matura. Inną różnicą było ukazanie się szerokiej gamy pomocy typowo maturalnych typu „angielski kurs do matury”, które mają ułatwić uczniowi przyswajanie niezbędnej wiedzy poza szkołą.

Język polski

Przygotowania do matury

Autor: Jixar
Źródło: http://www.flickr.com

Jeśli chodzi o różnice pomiędzy starym a nowym egzaminem maturalnym, zwykle za przykład podawany jest maturę z polskiego. Egzamin ustny z tego przedmiotu odbiega bowiem znacznie od swojej wersji z przeszłości. Kiedyś opierał się on na losowaniu zadań z udostępnionej puli, a później na ustnej odpowiedzi na pytania. Na dzień dzisiejszy matura z tego przedmiotu opiera się na własnoręcznym przygotowaniu przez ucznia prezentacji. Tematy są podawane przez nauczycieli, młodzi ludzie mogą również układać własne, które muszą być zaakceptowane. Sam egzamin to wygłoszenie prezentacji przed grupą ludzi, najlepiej z użyciem pomocy w postaci prezentacji multimedialnej, plansz i innych.

Przygotowania do egzaminu maturalnego

Dzisiejszy system edukacji w większości przypadków skutkuje tym, że w liceum w ciągu dwóch lat realizuje się standardowy program lekcji, a dopiero w trzeciej klasie zaczynają się przygotowania typowo do matury. W ramach przygotowań organizuje się rozmaite lekcje fakultatywne z przedmiotów, z których uczniowie zdają maturę. Oprócz tego można również korzystać ze specjalnych książek, których powstaje coraz więcej z rozmaitych przedmiotów. Kurs maturalny z matematyki może przydać się wielu osobom, szczególnie że aktualnie jest ona przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich. Wielu uczniów decyduje się również na korzystanie z zajęć dodatkowych w celu podniesienia poziomu umiejętności z różnych dziedzin.