Fizjoterapia – więcej o profilu!

Home / Fizjoterapia – więcej o profilu! - 8 stycznia 2023 , by admin
Fizjoterapia to medyczny kierunek związany z ochroną zdrowia, likwidacją następstw czy łagodzeniem skutków choroby, zapobieganiem a także przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego życia. Fizjoterapia jest dziedziną poznania akademickiego oraz działalności rzeczowej, umiejscowiona w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu. Dlatego jej miejsce w systemie nauk znajduje się między teorią kultury fizycznej a naukami lekarskimi, niezależnie od rozkładu nauk i ich klasyfikacji.

masaż

Autor: Piotr Drabik
Źródło: http://www.flickr.com
Fizjoterapia korzysta z danych z dziedziny nauk o kulturze fizycznej, przede wszystkim z zakresu metodyki, metod postępowania terapeutycznego, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, a również profilaktyki niepełnosprawności oraz aktywności adaptacyjnej jak też sportu osób z niepełnosprawnością. Kierunek fizjoterapia korzystając z nauk behawioralnych umożliwia poznać kompleksowość procesów psychologicznych i społecznych wpływających na osobę zdrową oraz niepełnosprawną, interakcji z pacjentem, pracownikami, rodziną pacjenta, pracownikami ochrony zdrowia. Natomiast fizjoterapia fizjoterapia rzeszów w systemie ochrony zdrowia korzysta z nauk zdrowiu publicznym, działając w zakresie promocji zdrowia, w szerokim zakresie pojętej prewencji, udzielając świadczenia fizjoterapeutyczne pacjentom w zróżnicowanym wieku, rozmaitym rozpoznaniem i w różnych warunkach.

Kierunek fizjoterapia (kierunek fizjoterapii) to kierunek dla ludzi czynnych, lubiących pracę z ludźmi. Od dobrego fizjoterapeuty żąda się odpowiedzialności, kreatywności, szybkich i celnych decyzji i co najważniejsze – cierpliwości, zrozumienia chorej osoby jak też chęci niesienia wsparcia. Fizjoterapeuta powinien być otwarty, łatwo nawiązywać kontakt z pacjentem oraz jego środowiskiem jak też mieć predyspozycje psychofizyczne do pracy z osobami chorymi. Absolwent uczelni fizjoterapii w stopniu licencjata dysponuje wiedzą w obrębie fizykoterapii, w szerokim zakresie pojmowanych nauk medycznych, społecznych. Absolwent umie odwołać się do pozyskanej wiedzy i zastosować ją przy podejmowaniu decyzji zawodowych. Wykorzystuje również wszechstronną wiedzę z rozmaitych dziedzin przy realizowaniu działań zawodowych.

studia

Autor: Universität Salzburg (PR)
Źródło: http://www.flickr.com
Absolwent na profilu Fizjoterapia pierwszego stopnia: posiada umiejętności ruchowe związane z fizjoterapią, potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowanymi w zakresie fizjoterapii, zna metody promowania prozdrowotnych zachowań u chorych a także ich rodzin – porozmawiajmy.