Elektroniczne wagosuszarki

Home / Elektroniczne wagosuszarki - 22 października 2018 , by admin
Wagosuszarki to urządzenia przydatne w laboratorium, dziale kontroli jakości oraz na dziale produkcyjnym. Badanie zawartości wilgoci w wytwarzanych produktach to jeden z najistotniejszych parametrów jakości. To zawartość H2O w produkcie sprawia, że dany wyrób posiada właściwą konsystencję, pożądany termin przydatności do spożycia czy właściwe parametry fizykochemiczne.

Wagosuszarki

wagosuszarka

Źródło: wagi-elektroniczne.pl

Określanie wilgotności w produktach metodą suszarkową jest najlepszą formą kontroli, cechuje się jednak bardzo długim czasem suszenia, co jednocześnie wydłuża otrzymanie wyniku bieżącej produkcji. Dzięki zastosowaniu wagosuszarki (wagi-elektronczne.pl)wagosuszarki do określania wilgotności otrzymujemy w znacznie krótszym czasie porównywalny wynik z metodą suszarkową. Stosując wagoszuszarkę często skracamy czas mierzenia zawartości wody z kilku godzin do niespełna kilkunastu minut. Warto jednak pamiętać, że to właśnie metoda suszarkowa określania wilgotności jest formą odniesienia. Na wagosuszarce możemy wyznaczyć zawartość wody w zasadzie w każdym produkcie. Odpowiednio dobrane parametry wagosuszarki tj. np. czasu próbkowania i uprzedniego przygotowania wagosuszarki do pracy, pozwalają określać wilgotność produktów spożywczych np. wilgotność ziół i wielu innych oraz produktów nawozach, a nawet wilgotności szlamu zanieczyszczeń.

Wagosuszarki ze względu na zakresy temperatury dzielimy na 3 poziomy: wagosuszarki poziom profesjonalny przeznaczony jest dla użytkowników, którzy oczekują krótkiego czasu próbkowania oraz produktów o niskiej zawartości wilgoci przy jednoczesnej temperaturze próbkowania nawet 200°C. Profesjonalne wago suszarki na ekranie przedstawiają wykres – krzywa suszenia. Wagosuszarki poziom standardowy ciągle oferują dobrą jakość, jednak dostępny zakres temperatury jest niższy i mamy do dyspozycji uboższą ilość modów pracy. Wagosuszarki poziom podstawowy to najwygodniejsze rozwiązanie do zastosowania technologicznego – błyskawicznego określania wilgotności w warunkach produkcyjnych (porównaj na tej stronie). Niewysoka cena i łatwa obsługa to główne zalety wagosuszarki poziom podstawowy. Istotnym parametrem wago suszarki jest temperatura komory grzewczej, niezwykle pomocnym jest np. zestaw do kalibracji temperaturowej. Wagosuszarka powinna posiadać ponadto szalki jednorazowe – aluminiowe tacki do nakładania próbki. W przypadku substancji o konsystencji ziół szalkę jednorazową można używać wielokrotnie, przy części substancji tacka jest do użycia tylko jeden raz. Na rynku można kupić szalki do wagosuszarki wielorazowego użytku. Do badania zawartości wody w cieczach stosuje się filtry z włókna szklanego do wago suszarki. Wagosuszarki to tylko jedna z propozycji, jeśli chodzi o wagi elektroniczne.