Każdy uczeń, który boryka się z rozlicznymi problemami może liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną

Home / Każdy uczeń, który boryka się z rozlicznymi problemami może liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną - 22 października 2018 , by admin
Szkoła bez wątpienia odgrywa nader ważną rolę w życiu każdego dziecka. Sprowadza się ona nie tylko do wpajania zasad ortografii, gramatyki, liczenia albo pisania.

uczenie się

Autor: ZnaneNieznane.pl
Źródło: ZnaneNieznane.pl
Dotyczy bowiem również szeroko rozumianego procesu socjalizacji, kształtowania postaw a także zachowań społecznych.
Poza tym, dyrektorzy placówek edukacyjnych mają obowiązek organizowania specjalistycznych form wsparcia dla uczniów z różnymi problemami, takimi jak chociażby: dysfunkcje organizmu, trudności adaptacyjne, przewlekłe schorzenia, kłopoty w uczeniu się, zaburzenia w komunikacji językowej, traumatyczne przeżycia, etc. Najprościej rzecz ujmując, pomoc psychologiczno pedagogiczna to rozpoznanie i zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka. Przybiera ona całkiem sporo rozlicznych form (klasy terapeutyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, warsztaty, konsultacje, itp.) Dobrze byłoby zaakcentować, że wiele korzyści niosą za sobą szkolenia dla nauczycieli. Pozwalają im bowiem podnieść poziom kwalifikacji, pozyskać nowe umiejętności niezbędne w pracy z młodzieżą, lepiej wypełniać powierzone obowiązki i radzić sobie ze stresem, co bezpośrednio wpływa nie tylko na prestiż szkoły, lecz przede wszystkim sukces uczniów.

Poszerzanie horyzontów jest pierwszym krokiem na drodze do zawodowego spełnienia. W chwili obecnej znaczna część nowoczesnych szkoleń prowadzona jest online to znaczy „przy pomocy” sieci.