Wzajemny szacunek dla dzieci różnych narodowości w szkole dialogu

Home / Wzajemny szacunek dla dzieci różnych narodowości w szkole dialogu - 28 kwietnia 2021 , by admin
Szkoła dialogu jest placówką, w której poza realizowaniem programu narzuconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzący zajęcia pragną szerzyć szacunek i tolerancję wśród uczniów względem innych narodów oraz innych wyznań.

Mały chłopczyk z dyniami

Autor: vastateparksstaff
Źródło: http://www.flickr.com
Założeniem szkoły dialogu (podstawowa szkoła (zobacz również podstawowa szkoła terapeutyczna) dialogu) zdaje się być w szczególności propagowanie i szerzenie nastrojów tolerancji poprzez konfrontację z innymi kulturami oraz dziećmi pochodzącymi z innych krajów lub też wyznających inną wiarę. Ponadto zajęcia prowadzone są w małych grupach i dzieci mają możliwość lepiej się poznać. Szkoły dialogu zwykle są placówkami, które należą do jakiejś fundacji działającej na rzecz pamięci o kulturze żydowskiej lub innych kulturach. W szkołach dialogu najważniejsza jest konfrontacja z innymi kulturami oraz uczenie dzieci autorskimi metodami, gdzie główny nacisk kładzie się na współpracę między dziećmi, która to jest gwarancją sukcesu przy realizacji jakiegoś zadania, dzięki temu dzieci uczą się myśleć o sukcesie jako o wyniku wspólnych działań.

To zdaje się być wyjątkowo istotnym czynnikiem mającym wpływ na świadomość oraz tolerancję wśród uczniów. Bardzo ważne są też zajęcia dodatkowe organizowane w ramach działalności szkoły. Mogą to być lekcje języków obcych, gdzie

Dzieci z Afryki w szkole

Autor: Trocaire
Źródło: http://www.flickr.com

ważna jest nauka hebrajskiego oraz angielskiego i niemieckiego. Ponadto organizuje się zajęcia plastyczne i muzyczne. Kolejna cecha takich szkół to autorska metodyka jaką się stosuje w nauczaniu podstawowych przedmiotów. Oprócz rozmaitych różnorodnych zajęć pozalekcyjnych spotkamy się tutaj również z wyjątkowym i indywidualnym podejściem nauczycieli do ucznia (oferta podstawowej szkoły dialogu).

Kadra nauczycielska stara się poznać każdego swojego podopiecznego, jest to oczywiście możliwe dzięki niewielkiej ilości dzieci w klasach. Poza tym uczniowie są stale pod opieką pedagoga oraz psychologa. Organizowane są spotkania każdego dziecka z psychologiem, mają one miejsce regularnie co jakiś czas. Poza różnorodnością przedmiotów i bogatą ofertą edukacyjną oraz opieką doświadczonej kadry pedagogicznej organizuje się w szkołach dialogu wiele rozmaitych imprez, dzieci mają możliwość uczestniczyć w świętach religijnych różnych kultur i poznawać zwyczaje innych wyznań.